Yumoto Shirogane Onsen Hotel

Yumoto Shirogane Onsen Hotel

Hotel

Shirogane Onsen, Biei, Japan 071-0235