Wafu No Yado MASUYA

Wafu No Yado MASUYA

Ryokan

2296, Hirao, Shimotakai, Yamanouchi, Nagano, Japan