VILLA 92 - City Hotel - Hostel

VILLA 92 - City Hotel - Hostel

Hostel/Backpacker accommodation

92, Peradeniya Road, Kandy, Sri Lanka 20000