TSUKI Tsuruhashi House

TSUKI Tsuruhashi House

Private vacation home

2-14-2 Tsuruhashi, Ikuno-ku, Osaka, Japan