Toyoko Inn Tokyo Hachioji Station Kita

Toyoko Inn Tokyo Hachioji Station Kita

Hotel

2-9, Misaki-cho, Hachioji, Tokyo, Japan