Toyoko Inn Shonan Hiratsuka Station Kita 2

Toyoko Inn Shonan Hiratsuka Station Kita 2

Hotel

2-17, Beniya-cho, Hiratsuka, Kanagawa, Japan 254-0043