TORA Hotel Ueno 193 C

TORA Hotel Ueno 193 C

Hotel

1-9-3 Ueno, Tokyo, Japan