Tokyu Stay Yotsuya Shinjuku Area

Tokyu Stay Yotsuya Shinjuku Area

Hotel

Yotsuya 2-1 Shinjuku-ku, Tokyo, Tokyo-to, Japan 160-0004