Tokyu Stay Shinjuku

Tokyu Stay Shinjuku

Hotel

3-7-1 Shinjuku, Tokyo, Tokyo-to, Japan 160-0022