The Gran Resort Elegante Kyoto

The Gran Resort Elegante Kyoto

Hotel

66-3, Higashihashizumecho , Kamigyo-ku, Kyoto, Japan