Shokyoto No Yu Mikuma Hotel

Shokyoto No Yu Mikuma Hotel

Ryokan

1-3-19 Kuma, Hita, Oita-ken, Japan