Shinkoiwa ColorBee Hostel 3

Shinkoiwa ColorBee Hostel 3

Apartment

1-18-6 Shinkoiwa, Katsushika, 301, Tokyo, Japan 124-0024