Na San Na Hai B&B

Na San Na Hai B&B

Guesthouse

No.93, Qixing St., Xincheng, Hualien County, Taiwan 971