Liv City Shinjuku I

Liv City Shinjuku I

Apartment

1-19-12 Kitashinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 1690074