Kyo no koyado KANAMACHIYA

Kyo no koyado KANAMACHIYA

Private vacation home

16, Saiin Matsuicho, Ukyo-ku, Kyoto, Japan