Hotel Savoy

Hotel Savoy

Hotel

Steindamm 54, Hamburg, HH, Germany 20099