Hotel Route Inn Minokamo

Hotel Route Inn Minokamo

Hotel

2449-1, Ota-cho, Minokamo, Gifu-ken, Japan