Hotel Oxio

Hotel Oxio

Hotel

3-14 Daigaku-cho, Kita-ku, Okayama, Japan