Hien Minh Bungalow

Hien Minh Bungalow

Aparthotel

Khu Pho 7, Duong Dong, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam 02973