Furuvik Havshotell

Furuvik Havshotell

Hotel

Gösta Nygrens väg 1, Alvkarleby, Gävle, Sweden 814 91