Fortune Karama Hotel

Fortune Karama Hotel

Hotel

Near karama Metro Station, 2C Street, Dubai, United Arab Emirates