Floral Hotel Sakaisujihonmachi Osaka

Floral Hotel Sakaisujihonmachi Osaka

Hotel

1-2-9 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka, Japan